Company Information

Presteigne St Andrew's Church

Company Information

President Llywydd
Lord Berkeley of Knighton CBE

Vice-Presidents Is-lywyddion
Geraint Lewis, David Matthews, Simon Mundy, Hilary Tann, Huw Watkins, Adrian Williams

Artistic Director Cyfarwyddwr Artistig
George Vass ARAM

Festival Producer Cynhyrchydd yr Ŵyl
Alison Giles

Finance and Box Office Manager Rheolwr Cyllid a’r Swyddfa Docynnau
John Sutton

Trustees Ymddiriedolwyr
Keith Hatfield, Louisa Hungate, Deborah Keyser, Clive Lane (Chairman/Cadeirydd),
Emma Lilley (Vice-chair/Is-gadeirydd), John Trew, George Vass ARAM

 

Presteigne Festival of Music and the Arts Limited
Registered in Wales No 2952926 | Charity Registration No 1039968
Registered address: 1 St Mary’s Street, Ross On Wye, Herefordshire HR9 5HT